Naše poslání a vize

Klademe velký důraz na pohodu naší Země a jsme na misi, aby se Nizozemsko (a svět) zbavilo jednorázových plastů. Máme alespoň 1 udržitelnou alternativu pro téměř každý plastový jednorázový výrobek.

Také si myslíme, že je velmi důležité, aby naše výrobky byly zodpovědné v celém řetězci. Důrazně sledujeme témata, jako je biologická rozmanitost, podnikání v sociální etice a moderní otroctví. Samozřejmě to neděláme sami, ale máme síť partnerů pro spolupráci, kteří stojí za stejnými standardy a hodnotami jako my.

Naší vizí je, že na 2025 bylo alespoň 80% všech výrobků na jedno použití nahrazeno alternativou, která nemá škodlivé důsledky pro lidi a životní prostředí.

Část našich příjmů podporujeme sociální témata, která přispívají k naší misi.

Charity, které podporujeme přímo a nepřímo: